BNY voegt obligatiefondsen samen

BNY Mellon Investment Management maakt vandaag bekend dat een veelgevraagd duurzaam obligatiefonds, beheerd volgens een strategie van Insight Investment (Insight), een leider met een PRI A+ rating in vastrentende waarden, is samengevoegd met het Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund. Dit Fonds, beheerd door Insight, maakt deel uit van het in Ierland gevestigde BNY Mellon Global Funds, plc (BNY MGF)-assortiment en is geclassificeerd als een artikel 8-product onder de EU-verordening inzake informatieverschaffing over duurzame financiering.

Het is beschikbaar voor Europese institutionele en intermediaire beleggers en speelt in op kansen in de obligatie- en derivatenmarkten, rekening houdend met milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) -factoren. Insight gaat actief in gesprek met bedrijven in portefeuille als hun duurzaamheidsprofiel verslechtert.