Beursjaar 2019: eind goed, al goed

Aan het einde van het beursjaar is het toch nog allemaal goed gekomen. Natuurlijke correcties blijven, maar de kans op een bear market is nagenoeg verdwenen.

Het kan niet worden ontkend dat 2019 fundamenteel een bewogen jaar was. Aandelenmarkten zaten in het hart van enkele hevige stormen: de handelsoorlog, de Brexit-soap en de overgang naar de normalisering van de rente. Desalniettemin steeg de AEX met 19%, wat iets beter is dan de winst voor de Dow Jones van 17% en de stijging van de DAX met 22%.

Wat we van 2019 vooral hebben kunnen leren is dat niet te veel naar ruis moet worden geluid. Beleggers met ervaring weten dat aan elke crisis een einde komt. Daarna gaan weer de harde cijfers van winst en groei gelden. De handelsoorlog die VS-president Trump in beweging heeft gebracht is de grootste killer geweest voor de standvastige haussiers. In zijn strijd om ‘America First’ waren eerst Canada en enkele Zuid-Amerikaanse landen aan de beurt. Daarna volgde China, en nu is Europa aan de beurt. Het akkoord dat met China is gesloten toont aan dat het geblaas van Trump een stofwolk heeft veroorzaakt in plaats van een disruptieve orkaan. Het akkoord is lagere invoerheffingen in ruil voor meer export van agrarische producten van de VS naar China en een betere bescherming van intellectuele eigendommen van buitenlandse bedrijven in China.

Brexit

De Brexit-soap komt langzamerhand ook in de slotfase, na veel politiek tumult. Verkiezingen waren nodig om definitief te kunnen beginnen met de ontkoppeling van het Verenigd Koninkrijk van Europa. Daarna kunnen de handelsonderhandelingen beginnen. Qua zakelijk verkeer zal waarschijnlijk niet veel veranderen. De winst voor het VK zal zijn: verbonden blijven met Europa zonder de hoge afdrachten aan Brussel en zonder de regelzucht van Brussel.

Het monetaire beleid van de centrale bank begint duidelijk te veranderen. In de afgelopen tien jaar was het beleid van de ECB en de Fed gericht op het voorzien van de economie van voldoende liquiditeiten om te kunnen blijven groeien. Het doel was een inflatie van 2%. De waarde die daaraan moet worden toegekend is eerder psychologisch dan een fundamentele impuls. Het geeft hoop aan de economie in de vorm van hogere prijzen, hogere lonen, hogere omzetten, hogere winsten en een relatieve vermindering van de schuldenlast.

Beursjaar 2019: eind goed, al goed

Trump en Brexit zullen in 2020 een sterk afnemend effect hebben op de koersvorming van aandelen. De Britse premier Boris Johnson zal zich richten op een snelle Brexit en het afsluiten van handelsakkoorden. Trump zal zich tijdens de verkiezingsrace vooral op zijn borst roffelen. Daar horen geen onrust en handelsspanningen bij.

Rente

De rente is een ander verhaal. Deze zit in de verlenging naar hogere rente. Centrale bankiers pakken de normalisering van de rente voorzichtig aan. Uiteindelijk is het onvermijdelijk dat de rente op 10-jarige staatsleningen zal stijgen tot meer dan 100 basispunten boven de inflatie, waardoor het rendement zal stijgen van min 0,16% tot 3%. Een stijgende rente hoeft helemaal niet slecht te zijn voor aandelen. Het is – natuurlijk – wel slecht voor obligaties. Die koersen zullen onder druk komen te staan. Alleen met strategieën kunnen nog aantrekkelijke rendementen worden behaald.

“De rente is een ander verhaal. Deze zit in de verlenging naar hogere rente”

Wees wel voorzichtig met het beleggen in obligaties van opkomende landen. De hoge(re) rente in die regio’s bieden kansen, maar het gevaar bestaat dat bij een rentedaling valutakoersen onder druk komen te staan.  Minder gecompliceerd is het kopen van aandelen. In beursjaar 2020 zal wel de discussie over waarde versus groei toenemen. Zie dat vooral als een angstmeter. Bij groeiende onzekerheid zal men kiezen voor waarde en voor groei bij een meevallende ontwikkeling van de economie.

Voor de AEX is het meer dan positief dat in beursjaar 2020 de index boven de top van 2007 van 550 is gebleven en aan het einde van het jaar boven de 600 is gekomen. Op basis van de wave-beweging voor de lange termijn is een aanval van de AEX op 670 op maandbasis onvermijdelijk. Tussentijdse correcties zijn onvermijdelijk. Trump en Boris Johnson hebben in beursjaar 2019 nogmaals duidelijk gemaakt dat hoe sterk een beursstorm ook is deze uiteindelijk zal zijn uitgeraasd.

Lees hier het orginele bericht:Categories: Eddytorial, Opinie