Bestuurder Chinese Luckin Coffee heeft gefraudeerd

Het Chinese Luckin Coffee heeft de chief operating officer op straat gezet na het pimpen van de omzetcijfers over 2019. Ook andere cijfer zijn opgeblazen, zodat geen oprecht waardeoordeel kan worden gevormd door de fraude.

De aandelen staan sinds mei 2019 genoteerd op de Nasdaq. Er werden 4,8 miljoen nieuwe aandelen geplaatst tegen 42 dollar. Dat is nu nog maar 5,38 dollar waard. Muddy Waters Research publiceerde in januari een rapport dat de onderneming van fraude aan elkaar hangt en in feite failliet is.

Het is niet de eerste keer dat een Chinese onderneming op deze wijze beleggers te graze neemt. Meer dan een 10 jaar geleden hebben honderden Chinese bedrijven zich op deze wijze weten te verrijken via de Amerikaanse beursvloer. Er is zelf een film op gebaseerd: The China Hustle.

Amerikaanse en Chinese autoriteiten mag worden verweten dat zij de belangen van de beleggers te weinig beschermen. Nu worden financiële documenten nog gemaakt en gecontroleerd door lokale bedrijven, maar het geluid wordt sterker dat dit niet meer mag en dat bij een notering op de Amerikaanse beurs de zogenaamde auditing moet worden gedaan door een Amerikaans bedrijf. Dat is logisch.

De roep wordt sterker om de aandelen van Luckin Coffee uit de notering op de Nasdaq te halen. Terecht, want fraude moet worden bestraft. Daarvoor moet een lange weg worden bewandeld. Eerst zal de SEC, de toezichthoudende instantie, overtuigd moeten zijn van fraude. Vervolgens moeten de auditor uit het register worden geschrapt en daarna kan het aandeel uit de notering worden gehaald. Voor beleggers is er dan niet veel te halen, hooguit via schadeclaims, maar probeer als buitenlander je gelijk maar eens te krijgen bij een Chinese rechter.

%d bloggers liken dit: