Categorieën
Research

Benoeming ECB-bestuurder volstrekt ondemocratisch

Tenzij zich een wonder voltrekt, komt er voor het eerst sinds de beginjaren van de Europese Centrale Bank (ECB) een Nederlander in het dagelijks bestuur van de ECB. De ministers van…

Tenzij zich een wonder voltrekt, komt er voor het eerst sinds de beginjaren van de Europese Centrale Bank (ECB) een Nederlander in het dagelijks bestuur van de ECB. De ministers van Financiën van de eurozone hebben deze week het groene licht gegeven voor Frank Elderson, nu nog een van de directielieden van De Nederlandsche Bank (DNB).

Bestuursleden van de ECB worden gekozen uit personen met een erkende reputatie en beroepservaring op monetair of bancair gebied. Elderson voldoet aan die criteria. Met zijn directielidmaatschap van DNB van bijna een decennium is hij ervaren genoeg. Zijn reputatie is uitstekend te noemen. Toch vond ik het treurig over zijn benoeming te lezen.

Elderson is naar voren geschoven als kandidaat door de regering in Den Haag. Vervolgens heeft de Eurogroep, de vergadering van de ministers van Financiën, hem als acceptabel bestempeld. De volgende stappen zijn dat de ECB geen bezwaar maakt tegen de Nederlander, waarna hij in het Europees Parlement moet verschijnen voor een hoorzitting. Als laatste stap benoemen de staats- en regeringshoofden van de EU-landen hem als bestuurslid van de bank.

Leuk dagje Brussel

Het Europees Parlement, de enige Europese instelling die democratische legitimiteit kan claimen, kan zijn benoeming niet tegenhouden. Voor een beoogd ECB-bestuurslid is die hoorzitting dan ook niet meer dan een leuk dagje Brussel, zeker omdat de ondervraging doorgaans weinig voorstelt. Elderson is voorgedragen door Den Haag op basis van aanbeveling van DNB. Dat verdient niet bepaald de prijs voor de meest onafhankelijke procedure. Vervolgens kreeg hij het zegen van de Eurogroep, een min of meer informeel gezelschap.

Vergelijk die gang van zaken eens met hoe een bestuurder bij de Fed benoemd, de Amerikaanse evenknie van de ECB. De president krijgt een lijstje met potentiële kandidaten, opgesteld door zijn naaste adviseurs.

Doorgezaagd

Die hebben heel het land platgebeld met de vraag aan bekende economen, werkzaam veelal búíten de centrale bank, wie zij een geschikte kandidaat vinden. De president, die gekozen is door de Amerikanen, kiest één naam van het lijstje en stuurt die naam door naar de Senaat, waarvan de leden eveneens democratisch gekozen zijn. De kandidaat krijgt een uitnodiging om in de Senaat te verschijnen en dat is alles behalve een dagje uit! Beoogd bestuurslid wordt urenlang doorgezaagd over (hardcore) monetaire zaken. Daarna stemt de Senaat over de voordracht en kan een kandidaat goedkeuren of afwijzen.

Waar in de VS een centrale bankier voorgedragen wordt door een democratisch gekozen politicus waarna volksvertegenwoordigers het laatste woord hebben, wordt in de eurozone een centrale bankier in de achterkamertjes uitgezocht, door niet direct gekozen politici en hebben volksvertegenwoordigers niets over de voordracht te zeggen.

Adviescommissie

Dat kan anders. Dat móét anders, want we hebben niet over lid van adviescommissie veestapelbeheer, maar over mensen die over de waarde van onze lonen, pensioenen en spaargeld gaan.

Deze column is 7 oktober jl. gepubliceerd in DFT.nl

Het bericht Benoeming ECB-bestuurder volstrekt ondemocratisch verscheen eerst op OHV.

Source