Categorieën
Research

Beleggers somber over herstel coronacrisis (Schroders)

Nederlandse beleggers zijn vrij somber over de duur van de economische crisis als gevolg van Covid-19 en denken dat de herstelperiode lang zal zijn. Opmerkelijk genoeg laten zij zich echter niet uit het veld laten slaan: in meerderheid hebben zij het risico in hun beleggingsportefeuille vergroot of intact gelaten. De rendementsverwachtingen voor de komende vijf jaar blijven erg hoog. Dit blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2020.

Nederlanders houden relatief vaker rekening met een lange herstelperiode: 37% denkt dat de negatieve economische impact van Covid-19 1 tot 2 jaar zal aanhouden en 20% denkt zelfs dat het 2 tot 4 jaar zal duren voordat er normalisering optreedt. Daarmee zijn Nederlandse beleggers duidelijk negatiever dan het wereldwijde gemiddelde: het gemiddelde percentage is zelfs dubbel zo hoog. 33% is somber, ten opzichte van 15% wereldwijd. De herstelperiode wordt door de Nederlandse ondervraagden gemiddeld ingeschat op 1,95 jaar.

58692f8e07b2d097b4c8db3f9f71115d61d5ef94

Grafiek 1. Ingeschatte duur van de impact van Covid-19 op de economie. Bron: Schroders

8a5fe3d2c672effdb0f7d08d10a9626575656674

Grafiek 2. Verwacht gemiddeld jaarrendement voor de komende vijf jaar. Bron: Schroders

Wereldwijd zijn beleggers optimistisch over het mogelijk te behalen rendement en verwachten ze in de komende vijf jaar een gemiddeld totaalrendement op hun beleggingen van 10,9 procent per jaar. Beleggers zijn daarmee positiever dan in 2018 en in 2019 toen ze gemiddeld uitkwamen op een prognoserendement van respectievelijk 9,9% en 10,5% voor de komende vijf jaar. De onzekerheid als gevolg van Covid-19 lijkt dus geen grote impact te hebben op de rendementsverwachtingen.

Hoge rendementsprognoses

Vermogensbeheerder Schroders heeft de mening van meer dan 23.000 beleggers uit 32 landen gepeild, van wie 1000 in Nederland. De internationale verschillen in rendementsverwachtingen zijn aanzienlijk. Net als in voorgaande jaren blijken Nederlandse beleggers in internationaal perspectief relatief voorzichtig met hun rendementsprognose. Dit jaar komt de verwachting uit op gemiddeld 9,1%. Dit zijn echter nog steeds percentages die gezien de huidige marktonrust erg hoog zijn. Amerikaanse beleggers zijn dit jaar het meest optimistisch en hopen voor de komende jaren op een gemiddeld rendement van 15,4% per jaar. De Zwitsers zijn in Europa het somberst met een verwacht rendement van 7,9% voor 2020.

df8d3b5442e3b6428ae479451a1d82abb36f7d2f

Grafiek 3. Nederlands schroeven hun verwachten terug qua inkomsten uit beleggingen. Bron: Schroders

Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland, stelt dat beleggers in hun prognoses te optimistisch zijn. “Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de mensen deze wel erg positieve verwachtingen baseren op behaalde rendementen in het verleden. De afgelopen tien jaar waren deze erg hoog. In Nederland hebben beleggers hun verwachtingen voor de inkomsten uit hun beleggingen overigens wel teruggeschroefd.”

“Het is het derde jaar waarin de verwachtingen van beleggers over hun toekomstige beursrendement zijn gestegen. Dat is opmerkelijk, want beleggers hebben de huidige prognose gedaan in een klimaat van grote onzekerheid. Covid-19 maakte immers een einde aan de langste periode van economische groei in de geschiedenis en luidde de scherpste terugval sinds de depressie van de jaren 1930 in.”

Nederlandse belegger blijft bereid tot het nemen van risico, meer dan in de rest van Europa

Door de impact van de pandemie hebben veel beleggers de samenstelling van hun beleggingsportefeuille gewijzigd. Wereldwijd zegt 28% van de beleggers een groot deel van het vermogen naar minder riskante beleggingen te hebben verschoven. In Nederland is dat percentage echter 3 procentpunt lager, waarmee Nederlanders duidelijk het risico iets minder vaak hebben teruggeschroefd.

Integendeel: 35 procent van de Nederlanders heeft zelfs juist meer risico in de portefeuille opgenomen, vermoedelijk omdat ze gedurende de volatiliteit op de aandelenmarkten koopkansen zagen. Dat percentage is weliswaar gelijk aan het wereldwijde gemiddelde, maar significant hoger dan in Europa (31 procent). Bovendien heeft 12 procent de portefeuille weliswaar aangepast, maar aan de mate van het risico niets veranderd. Ten slotte heeft 16% helemaal niets aan de portefeuille veranderd.

Hiermee is in totaal 63% van de Nederlandse beleggers juist (iets) offensiever gaan beleggen óf heeft qua risico niets veranderd. Wereldwijd is dat percentage 62% en het Europese gemiddelde komt uit op 60%. Vooral oudere beleggers hebben zich niet van de wijs laten brengen door Covid-19. Babyboomers waren wereldwijd bijna twee keer zo sterk geneigd (40%) het risiconiveau gelijk te houden/niets te veranderen als millennials (23%). Bij mensen boven de 71 bedroeg dat aantal zelfs 75%.

cf664011b0169c9c600e61edc981689a7284974c

Grafiek 4. Portefeuillewijzigingen in februari en maart 2020, in de eerste maanden van de coronacrisis. Bron: Schroders

Meer aandacht voor de eigen beleggingen door coronacrisis

Van de Nederlandse beleggers zegt 42% minstens een keer per week aan de eigen beleggingen te denken. In 2019 was dat nog slechts 26%. Het is duidelijk dat door de coronacrisis beleggers meer aandacht besteden aan hun beleggingsportefeuille Overigens zijn de gemiddelden wereldwijd nog hoger. Bijna de helft van de beleggers (49%) denkt ten minste één keer per week aan zijn beleggingen, tegenover 35% vóór de pandemie.

cec6f8db96f7d07aef0a98da256b0b35cf6e284e

Grafiek 5. Als gevolg van de pandemie denken Nederlanders vaker na over beleggingen. Bron: Schroders

Niet iedereen maakt zich echter druk. Vooral beleggers die zich qua beleggen als ‘gevorderd’ of ‘expert’ beschouwen, zeggen dat ze zich nauwelijks of geen zorgen maken wanneer hun beleggingen kortstondig dalen. De ervaring met eerdere perioden van grote onzekerheid maakt hen kennelijk beter bestand tegen de huidige marktonrust.

967852f331629d5fe3e069fa8772684b76054135

Grafiek 6. Nederlanders maken zich weinig zorgen over kortdurende inzinkingen. Bron: Schroders