Beleggers investeren in trends die voor hen belangrijk zijn

Thematisch beleggen wordt steeds aantrekkelijker omdat het actieve langdurige blootstelling biedt aan krachtige thema’s die onze planeet en het dagelijks leven veranderen. Beleggers investeren in trends die voor hen belangrijk zijn, schrijft David Docherty, specialist in themabeleggen bij Schroders.

Thematische fondsen focussen op krachtige, langetermijntrends, die de wereld veranderen. Docherty definieert het als beleggen in investeringsthema’s waar menselijk vernuft tot innovatie aanzet om onevenwichtigheden in de wereld aan te pakken.

Onevenwichtigheden

Deze onevenwichtigheden kunnen zich voordoen tussen bevolking en hulpbronnen, zoals klimaatverandering, waarop het thema van de energietransitie betrekking heeft. Ze kunnen zich ook voordoen tussen vraag en aanbod in individuele bedrijfstakken waar er niet-vervulde vraag of inefficiënt aanbod is. Het antwoord hierop is het thema disruptie, aangezien innovators de status-quo uitdagen. Deze onevenwichtigheden zijn vaak onderling verbonden. Het thema healthcare innovatie hangt samen met demografische onevenwichtigheden en inefficiency in de gezondheidszorg.

Themafondsen beleggen in bedrijven die deze onevenwichtigheden aanpakken. Daar is volgens Docherty een actieve, mondiale en onbeperkte aanpak voor nodig. Een fondsmanager moet niet beperkt worden door indexweging voor aandelen, sectoren of regio’s.

Hoe wordt een beleggingsthema bepaald?

Eerst beoordeelt Docherty of het thema wordt gedreven door menselijk vernuft dat innovatie stimuleert om onevenwichtigheden in de wereld aan te pakken. Daarna onderwerpt hij de mogelijke thema’s aan een aantal criteria:

• Het is van cruciaal belang dat ze een lange levensduur hebben en daarom moeten ze structureel van aard zijn in plaats van cyclisch.

• De thema’s moeten ook het potentieel van stijgende koersen hebben, omdat in aandelen wordt belegd en niet in abstracte thema’s.

• Tot slot moeten de gekozen thema’s beschikken over een voldoende grote vijver met aandelen waarin gevist kan worden. De vijver kan niet te smal en niet te breed zijn. Te smal is te beperkend, te breed te vaag.

Via themafondsen kunnen beleggers blootstelling verwerven aan minder bekende ondergewaardeerde bedrijven binnen langetermijnthema’s waarvan de groeivooruitzichten nog niet zijn verwerkt in hun aandelenkoersen. Thema’s die populair zijn, zijn klimaatverandering, verstedelijking, disruptie, energietransitie, healthcare innovatie en veranderende lifestyles.

Hoe krachtig deze thema’s ook zijn, ze functioneren niet in een vacuüm. Het rendement van thematisch belegging kan worden beïnvloed door andere variabelen, zoals de bredere economie en de voor- of afkeur voor een bepaalde beleggingsstijl.

%d bloggers liken dit: