Belegger, evalueer uw beleggingsstrategie

De recente koerswijziging van de Fed en de aanstaande van de ECB dwingen beleggers hun portefeuille tegen het licht te houden.

Dit is in heel veel opzichten een vreemd jaar. Het heeft ook een trendwijziging gebracht in monetair beleid. Ik doel dan op de nieuwe monetaire strategie van de Fed en op de aanstaande strategiewijziging door de ECB. Zoals ik afgelopen weken meermaals geschreven heb, komen die koersverleggingen erop neer dat beide centrale banken een hogere inflatie (twee procent gemiddeld) gaan nastreven. Dat kunnen we met recht een koersverlegging noemen.Eind jaren zeventig trad Paul Volcker aan als voorzitter van de Fed. Vanaf zijn eerste dag gooide hij het monetaire roer radicaal om. Er werd alles op alles gezet om de toenmalige torenhoge inflatie te breken. Nadat hij daarin slaagde, stond niet alleen de rest van zijn voorzitterschap maar ook dat van zijn opvolgers in het teken van het verder omlaag drukken en laag houden van de inflatie.

Erfenis van Volcker verkwanseld

Eind vorig jaar is Volcker overleden. Minder dan een jaar later veranderde de Fed dus van een instelling die inflatie laag wil houden naar eentje die alles op alles gaat zetten om de inflatie aan te jagen. Het is mijns inziens bijzonder cru dat Volckers nalatenschap al zo snel wordt verkwanseld.

De kruistocht tegen inflatie is niet alleen definitief voorbij, maar de voormalige vijand is zelfs een gewenste vriend geworden. Als dat geen nieuw monetair tijdperk markeert, dan weet ik het ook niet meer.

Twijfel over bankenbelofte

Maar wees niet bang, ik ga niet nog een keer uitleggen waarom de monetaire strategiewijziging een slechte zaak is. Nee, ik wil een overpeinzing met u delen die bij mij opkwam toen ik onlangs op mijn favoriete plek in mijn woning naar buiten zat te kijken.

Want stel, dat de Fed en de ECB in de toekomst te maken zouden krijgen met vier procent inflatie in een jaar (ja, het kan echt gebeuren!), gaan ze dan in het jaar erop echt mikken op nul procent om zo op dat beoogde gemiddeld van twee procent uit te komen? Of kiezen ze dan voor twee jaar van één procent inflatie? Wetend dat we het over instellingen hebben die in de afgelopen jaren alles maar dan ook werkelijk álles uit de kast hebben gehaald om de inflatie niet in de buurt van nul procent te laten komen en al bij één procent inflatie in paniek raakten.

Het zijn bovendien instellingen die keer op keer roepen dat er een buffer moet komen tegen deflatie. Eén procent geldontwaarding gedurende twee jaar lang is geen buffer. Nee, gemiddeld twee procent inflatie per jaar nastreven klinkt mooi, zolang de inflatie laag is. Als dat verandert, dan zie ik de centrale banken niet proberen dat gemiddelde te bereiken, als dat inhoudt dat de inflatie enkele jaren naar beneden moet worden gedrukt.

Beleggingsaanpassingen

Het bovenstaande betekent dat beleggers de koerswijziging van de Fed en ECB moeten incorporeren in hun beleggingsbeleid op middellange en lange termijn, zeg maar hun strategie evalueren, net zoals de Fed en de ECB dat ook hebben gedaan.

Hoe die aanpassing eruit ziet verschilt natuurlijk per belegger. Dat maakt dat ik hierover geen specifieke uitspraken kan doen. Maar voor obligatiebeleggers nemen de risico’s toe, doordat centrale banken heel ver lijken te willen gaan om de yields laag te houden. Het maakt aandelen juist aantrekkelijker. Ook kan ik me voorstellen dat er meer focus komt op alternatives, als extra diversificatie.

Maar de verandering van de modus operandi van de centrale banken vereist ook aanpassingen van bedrijven, die over hun werkkapitaal straks structureel boeterentes gaan betalen, en natuurlijk van huishoudens, die helemaal niets opschieten met sparen of juist over hun spaargeld rente moeten betalen.

Deze column is 16 oktober jl. in IEXProfs gepubliceerd

Het bericht Belegger, evalueer uw beleggingsstrategie verscheen eerst op OHV.

Source

Categorised in: OHV, Research

Zoeken op categorieën met specifieke info..

%d bloggers liken dit: