Beleggen in recyclage van batterijen. 5 KANSEN

De vooruitzichten voor de markt van de batterijrecyclage zijn positief. Met de toenemende elektrificatie van de automobielsector zal de vraag naar recyclagecapaciteit in de toekomst waarschijnlijk toenemen. De Visie van Adrian Daniel, Portfolio Manager bij Mainfirst.

De schaarste van bepaalde grondstoffen die in batterijcellen zitten, zoals kobalt, nikkel of grafiet, zal waarschijnlijk ook de interesse voor batterijrecyclage doen toenemen naarmate de markt groeit. Momenteel vormen de lage volumes batterijen uit de waardeketen van elektrische auto’s nog een probleem voor de economische exploitatie van recyclage-installaties. Gezien de huidige ervaring met de levensduur van batterijcellen, zal de recyclagesector waarschijnlijk nog een paar jaar nodig hebben om wereldwijd installaties met grote volumes te kunnen inzetten, ondanks de snel groeiende verkoop van e-voertuigen. Het is niet zonder reden dat bedrijven zoals Aurubis de markt in eerste instantie alleen betreden met zogenaamde pilootfabrieken.

Dynamische stijging van de vraag te verwachten vanaf 2027

Historische verkoopcijfers van EV’s in combinatie met de standaard garantietermijnen van de batterijsector kunnen enig licht werpen op de rentabiliteitsperspectieven van de recyclage van batterijen voor elektrische voertuigen. In Duitsland bieden fabrikanten van elektrische auto’s zoals Tesla, BMW, Volkswagen en Hyundai meestal een garantie van 8 jaar op de batterij in combinatie met een bepaald aantal afgelegde kilometers. Aangezien de degeneratie van de batterijcellen momenteel aangeeft dat in de meeste gevallen na 8 jaar nog minstens 80% van de batterijcapaciteit beschikbaar is, kunnen grotere recyclagevolumes alleen worden verwacht met een tijdsverschil van ongeveer 10 jaar. Op basis van historische verkopen is daarom vanaf 2027 een dynamische toename van de vraag te verwachten.

Beleggingsmogelijkheden op lange termijn

Hoewel de markt relatief jong is, is het voor bedrijven zinvol om vroeg te investeren om van schaalvoordelen te profiteren. Door de structuur van langlopende leveringscontracten voor batterijcellen voor toekomstige automodellen is het belangrijk om in een vroeg stadium partnerschappen aan te gaan voor de terugname van oude batterijen. Een ander positief neveneffect is de gegarandeerde bevoorrading van de fabrikanten van nieuwe batterijcellen. Aangezien bepaalde grondstoffen op de langere termijn waarschijnlijk schaars zullen blijven, zal een bepaald quotum van gerecycleerd materiaal de aankooprisico’s beperken. Aan de marketingkant zou een hoog aandeel gerecycleerde materialen ook een positief effect moeten hebben op de verkoop van elektrische voertuigen.

In principe is er voor langetermijnbeleggers al zicht op het deelnemen aan de groeimogelijkheden van de batterijrecyclage. Veel bedrijven in de waardeketen van batterijen zijn aan het investeren om ervoor te zorgen dat een deel van de waarde van batterijcellen in de circulaire economie wordt gecreëerd. Enkele voorbeelden:

• Lithiumproducent Ganfeng investeerde in de recyclage van 70.000 ton gebruikte batterijen. Het doel is om minstens 90% van het lithium uit oude batterijcellen te halen.

• CATL, ‘s werelds grootste producent van batterijcellen, heeft in Europa nog geen recyclefabrieken gepland, maar is wel actief in de VS met zijn partnerbedrijf BRUNP. Eerder dit jaar kondigde CATL ook plannen aan om 23,8 miljard yuan (ongeveer 3,2 miljard USD) te besteden aan de uitbreiding van zijn recyclagefaciliteiten in Foshan, in het zuiden van China.

• BASF breidde in juni 2023 zijn activiteiten op het gebied van kathodematerialen uit met de opening van een batterij- en recyclagecentrum in Schwarzheide.

• Aurubis is sinds maart 2022 actief als metaalspecialist met een recyclagepilootfabriek in Hamburg.

• Het Belgische Umicore heeft de langste ervaring op dit gebied, met meer dan 15 jaar ervaring in de recyclage van batterijen. Het bedrijf genereert ongeveer de helft van zijn omzet in de recyclagesector en is marktleider in de recyclage van bv. batterijen voor mobiele telefoons met zijn site in Hoboken.

Categorised in: Analisten, Research