AXA: renteverhoging ECB onzeker

Een renteverhoging in september door de ECB is niet langer in beton gegoten.

Volgens hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group is al dan niet de rente verhogen weer onderwerp van discussie, zeker nu ECB-bestuurder Isabel Schnabel expliciet aangaf een renteverhoging in september te willen overslaan.

Bovendien accepteren volgens Moëc zelfs sommige ECB-bestuurders die bekend staan als haviken – voorstanders van een conservatief monetair beleid – een pauze in de renteverhogingsreeks tijdens de bijeenkomst in september.

Desondanks zal een eventuele rentepauze van korte duur zijn, omdat de kerninflatie slechts marginaal afneemt, meent Moëc. “Er is geen sprake van een voorbode van een piekende rente”, aldus de AXA-hoofdeconoom.

Via deze link de volledige Macrocast getiteld ‘How curved is the curve?

Categorised in: Monetair, Rente, Research