AXA: rentepiek VS raakt uit zicht

De piek in wereldwijde beleidsrentes raakt verder uit zicht nu de Fed zich weer hawkish opstelt, de Britse centrale bank terugkeert naar jumbo-hikes en de centrale banken in Australië en Canada niet langer pauzeren. “Dit terwijl er duidelijke signalen van vertragingen zijn in de wereldwijde reële economie”, waarschuwt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

Hij stelt dat, ook al kunnen de vertragingen tussen deze signalen uit de reële economie en desinflatie de frustratie van centrale banken aanwakkeren, er niettemin onmiskenbare tekenen van afkoeling zijn.

Een belangrijk signaal is volgens de hoofdecnoom de flash PMI survey, de inkoopmanagersindex. Deze samengestelde PMI bevond zich met 50,3 slechts marginaal in het expansiegebied, een scherpe daling ten opzichte van de 52,8 in mei en duidelijk onder de verwachtingen (52,5). “Deze beweging van de index suggereert dat het gebruikelijke patroon van de verwerkende industrie als een toekomstgerichte indicator van de richting van de hele economie weer wordt waargenomen: de veerkracht van de PMI voor de dienstensector, in tegenstelling tot de diepe verslechtering van het ondernemersvertrouwen in de industrie, is tot stilstand gekomen.”

Moëc werd daarnaast verrast door de diensten-PMI per land, zoals die van Frankrijk en Duitsland. “In Frankrijk daalde de dienstencomponent van de PMI naar krimpgebied. In Duitsland is die nog hoog, maar wel in een dalende trend.”

Daarnaast haalt Moëc de uitgever van de PMI-cijfers in de eurozone, Markit, aan. Die stelt dat de gemiddelde prijzen voor goederen en diensten in juni in het traagste tempo in 27 maanden stegen. “De combinatie van aanhoudende uitdagingen voor de reële economie en afnemende inflatiedruk zal een zegen zijn voor de doves binnen de ECB. Die zien niet graag dat de centrale bank naar nog een verhoging in september slaapwandelt.”

Categorised in: Rente, Research