Categorieën
Research Vastgoed

Analyse vastgoed DWS

Nederlands vastgoed zal het de komende vijf jaar beter doen dan andere Europese markten. Dat verwachten de vastgoedexperts van vermogensbeheerder DWS.

In hun outlook schrijven zij dat de coronacrisis op korte termijn zijn sporen nalaat, waarbij een aanzienlijke waardedaling wordt verwacht in de detailhandel en, in mindere mate, in de kantorensector, evenals in de corridor- en handelsgerelateerde logistieke activa.

Toch blijven de gunstige langetermijntrends intact, met name in de Randstad. Bovendien verwacht DWS dat de rente op Nederlandse staatsobligaties laag blijft, wat de relatieve aantrekkelijkheid van vastgoed vergroot. Nederland is een van de interessantste markten als het gaat om lats hour logistiek vastgoed en manifisteert zich als sterke kandidaat voor woningbeleggingen.

DWS denkt dat aan het eind van dit jaar de waarden van kantoren op toplocaties dit jaar met ongeveer 12% gedaald zullen zijn. Toch valt deze daling in het niets vergeleken met grote winkelcentra, waarvoor een waardedaling wordt verwacht van 25%. Daarbij moet worden aangetekend dat een het gebrek aan transacties nauwkeurige waarderingen moeilijker maakt. Aan de andere kant, hoewel niet volledig gevrijwaard van de gevolgen van de coronacrisis, hebben de logistieke- en woningsectoren zich relatief staande weten te houden en zijn de vooruitzichten gunstiger, stellen de experts.

Meer leegstand kantoren

De kantoorhuren en opbrengsten bleven tot het einde van het tweede kwartaal redelijk stabiel, voor de rest van het jaar geldt een ander verhaal. De leegstand op de Amsterdamse kantorenmarkt is bijna 20 jaar niet zo laag is geweest en de sterke ontwikkelingspijplijn, evenals het feit dat Nederlandse bedrijven steeds meer bewegen richting flexkantoren met kortere huurtermijnen, heeft de kans op substantiële leegstand verder vergroot. De Rotterdamse kantorenmarkt is altijd zwakker geweest dan die van Amsterdam en het feit dat Rotterdam als havenstad last heeft van afnemende handels- en vrachtvolumes zal zijn sporen nalaten op de kantorenmarkt.

Thuiswerken heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland niet zo veel invloed op de eindgebruikersmarkt. Voor de crisis werkte 37% van de Nederlanders wel eens of geregeld thuis, in Duitsland was dat slechts 13%.

We verwachten dat de Nederlandse kantorenmarkt volgend jaar enigszins opkrabbelt waardoor er weer sprake zal zijn van huurgroei. Met uitzondering van winkelvastgoed. Als er ooit echt sprake zal zijn van herstel, dan zal dat pas op veel langere termijn zijn.

Voorkeur Nederlands logistiek vastgoed

Nederland is een van de favoriete landen van DWS als het gaat om logistiek vastgoed, vooral de zogenaamde last hour distributiecentra hebben hun voorkeur. De verschuiving naar nog meer online aankopen geeft deze vorm van distributie een duw in de rug. Daardoor zal er een rif onstaan in distrubutievastgoedland tussen (rand)stedelijke logistieke centra en logistiek vastgoed dat meer industrieel van aard is.

DWS handhaaft ook de gunstige vooruitzichten voor Nederlandse vrije sector huurwoningen. Deze sector wordt nog steeds gestut door de combinatie van een sterke bevolkingsgroei in de Randstad, de aanhoudende mismatch tussen vraag en aanbod en de voortdurende liberalisering van de markt. DWS neigt in haar strategie om te beleggen in de iets betaalbaardere woningen, gezien deze een betere yieldpremie hebben, een stabielere opbrengst gedurende de cyclus en minder last hebben van veranderingen in de regelgeving. Doordat steeds meer mensen zijn gaan thuiswerken voorziet DWS ook dat er meer vraag komt naar grotere appartementen, het liefst met een balkon of een andere buitenruimte.