Aegon lijdt fors renteverlies

De kwartaalcijfers van Aegon stellen teleur vanwege het effect van een verkeerde rentevisie.

De effecten van de rentevisie zitten verwerkt in de niet-operationele resultaten. Deze behaalden geen winst van 200 miljoen euro, waarop analisten hadden gerekend, maar een verlies van bijna 400 miljoen euro. Dat kwam door het verlies van bijna 400 miljoen euro op het afdekken van renterisico’s.

De nettowinst steeg het eerste kwartaal naar 412 miljoen euro tegen 383 miljoen vorig jaar en een raming van analisten van ruim 700 miljoen euro.

Het ‘renteverliezen’ zijn gelukkig niet structureel. Het is vervelend, maar men moet daar niet lang bij stilstaan voor de lange termijn. De koers van 4,83 euro noteert slechts 40% van de boekwaarde.