Achmea: breuk met het verleden

De macro-economische omgeving zal de komende jaren anders zijn dan die in het afgelopen decennium. Er is sprake van een multipolaire wereld met hoge macrovolatiliteit en grote geopolitieke risico’s. Daarnaast zijn de inflatie en inflatierisico’s hoger, is de beleidsruimte voor monetaire autoriteiten beperkter en is er sprake van een actiever begrotingsbeleid. Deze trends liggen ten grondslag aan ons basisscenario ‘Flags & Frictions’ en aan de alternatieve scenario’s. Dit is deel twee van het drieluik over de periodieke update van de scenario-analyse.

Samenvatting

  • We handhaven het basisscenario ‘Flags & Frictions’. In deze meer multipolaire wereld staat de efficiëntie van de wereldeconomie onder druk.
  • De macro-economische omgeving in ‘Flags & Frictions’ is op een aantal punten anders dan die in het afgelopen decennium.
  • De inflatie, inflatierisico’s en macrovolatiliteit zijn hoger, de beleidsruimte voor monetaire autoriteiten is beperkter en er is sprake van een actiever begrotingsbeleid.
  • De aanname voor de verwachte (reële) rente is hoger dan voorheen, maar is in historisch perspectief nog steeds gematigd. De hoge schuldniveaus beperken de ruimte voor forse rentestijgingen.