ABN Amro: hogere inflatie en dollar

De gestegen consumentenprijsinflatie in de VS zorgt voor hogere rentes en dollar. Hogere inflatiecijfers in het VK maken een renteverhoging in december waarschijnlijk. We zijn positief over het Britse pond. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Deze week heeft de Amerikaanse dollar het goed gedaan. Deze steeg ten opzichte van de andere belangrijkste valuta’s. De Amerikaanse consumentenprijsinflatiecijfers waren hoger dan verwacht. Headline inflatie steeg tot boven de 6% en het kwam uit op 6,2% jaar-op-jaar. Dit is voor het eerst sinds 1990. De kerninflatie steeg ook en kwam uit op 4,6% jaar-op-jaar. De inflatie steeg harder, onder invloed van de hogere olieprijzen, de hogere voedselprijzen en vooral onder invloed van de grote stijging in kerninflatie (zie de Engelstalige Global Daily). Als gevolg hiervan stegen de rentes op Amerikaans staatspapier en verwachten beleggers nu dat de Fed eerder overgaat tot het verhogen van de beleidsrente. Ook het verschil in rentes tussen de VS en de andere landen nam toe. De markt houdt rekening met de mogelijkheid dat de Fed meer dan twee keer met 25 basispunten de rente verhoogt in 2022. De markt blijft waarschijnlijk voorlopig vasthouden aan deze visie van renteverhogingen. Er komt mogelijk een kentering als de inflatie weer afneemt. Wij gaan nog steeds uit van de eerste renteverhoging begin 2023. In deze marktomgeving steeg de dollar vooral door de hogere rentes en het grotere renteverschil tussen de VS en andere landen. We handhaven onze ramingen voor EUR/USD. Onze eindejaarsraming staat op 1,15.

Hogere inflatiecijfers in het VK maken renteverhoging in december waarschijnlijk

Vorige week liet de Bank of England de beleidsrente ongewijzigd. Dit in tegenstelling tot de marktverwachting van een renteverhoging van 15 basispunten. Hierdoor daalde het Britse pond. Wij hielden geen rekening met een renteverhoging vorige week. We dachten dat het te vroeg was. Maar we gaan er wel vanuit dat de centrale bank in december de rente verhoogt. Beleggers zijn nu ook deze mening toegedaan. Maar ze denken dat er meer renteverhogingen komen in 2022. Wij gaan ervan uit dat de rente eenmaal met 25 basispunten verhoogd wordt in de eerste helft van 2022. Beleggers gaan uit van tenminste twee renteverhogingen in deze periode. Wat gebeurt er met het pond als onze visie uitkomt? De centrale bank verhoogt dan nog steeds ruim vóór de Fed en de ECB de rente. Dit zou het pond moeten steunen. Daarnaast verwachten we ook minder snel renteverhogingen in de VS en de eurozone dan beleggers nu verwachten. We zitten het minst af ten aanzien van de Bank of Engeland en het verschil in visies is het grootst ten aanzien van de ECB. Daarom denken we dat het pond weer gaat stijgen ten opzichte van de dollar en de euro. Volgende week worden de inflatiecijfers van het VK gepubliceerd. Hogere cijfers maken een renteverhoging in december waarschijnlijk.Categories: Research, Valuta