ABN Amro: Goudprijs daalt de komende 2 jaar

De goudprijs staat 6,6% lager dan aan het begin van het jaar en zal verder dalen naar 1.500 dollar in 2022.

De goudprijs staat nu met USD 1.770 per ounce 6,6% lager dan aan het begin van het jaar. Dit ging niet in een rechte lijn. Er waren momenten dat de goudprijs juist steeg. Op die momenten daalde de dollar omdat de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie ook daalde. De vooruitzichten voor goud blijven negatief. Onze raming voor eind 2022 staat op USD 1.500 per ounce en voor eind 2023 USD 1.300 per ounce.

Maar sinds halverwege november is de goudprijs gedaald. Waarom? Ten eerste hebben beleggers hun verwachtingen rondom de Fed en andere centrale banken aangepast. Ze denken nu dat de Fed eerder overgaat tot het verhogen van de rente. Hierdoor is ook de tweejaarsrente op Amerikaans staatspapier en de rente gecorrigeerd voor inflatie gestegen. Een hogere rente maakt goud als belegging minder aantrekkelijk. Daar komt bij dat de dollar met 7% is gestegen dit jaar ook vanwege de verwachting van een hogere rente. Een hogere dollar is over het algemeen negatief voor de goudprijs.

De vooruitzichten voor goud blijven negatief

We verwachten dat de goudprijs verder zal dalen. Onze raming voor eind 2022 staat op USD 1.500 per ounce en voor eind 2023 op USD 1.300 per ounce. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

Ten eerste beweegt het beleid van centrale banken naar verkrapping en niet naar verruiming. De centrale banken van Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Brazilië en Zuid-Korea zijn al begonnen met het verhogen van de beleidsrente. We verwachten dat de Fed halverwege 2022 de rente gaat verhogen. De Bank of England kan deze week al de rente verhogen (en anders in februari). De Bank of Canada verhoogt mogelijk de rente vóór de Fed. De ECB en de centrale banken van Japan, Zweden, Australië en Zwitserland zullen langer wachten en waarschijnlijk later de rente verhogen. Doordat centrale banken deze weg in slaan, zullen de rentes op staatsobligaties stijgen. Dat is negatief voor de goudprijs.

Ten tweede verwachten wij dat in de VS de tweejaarsrente gecorrigeerd voor inflatie zal stijgen. Enerzijds komt dit doordat de tweejaarsrente op Amerikaans staatspapier stijgt. We verwachten een iets grotere stijging dan waar de markt nu rekening mee houdt. Anderzijds denken we dat de inflatie in de VS gaat afnemen. Als gevolg hiervan stijgt de tweejaarsrente gecorrigeerd voor inflatie. Dit werkt negatief door op de goudprijs.

Ten derde denken wij dat de Amerikaanse dollar nog verder kan stijgen vooral ten opzichte van de munten van de landen waar de centrale banken later over zullen gaan tot het verhogen van de rente. Doorgaans daalt de goudprijs als de Amerikaanse dollar stijgt.

Ten vierde houden beleggers nog steeds veel posities in goud aan; men heeft al goud gekocht. De posities in ETFs zijn wel afgenomen maar ze zijn nog steeds 19% hoger dan begin 2020. De posities in de futures markt zijn echter minder groot.Categories: Goud