Aandeelhoudersprimaat is achterhaald (Schroders)

De symbiotische relatie tussen een bedrijf en zijn stakeholders impliceert volgens Katherine Davidson, global sectoranalist bij Schroders, een zeker besef van ‘corporate karma’ dat kan helpen maatschappelijk verantwoord opererende bedrijven beter te laten presteren op de lange termijn. Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die zich hebben misdragen.

Duurzaamheid is ondertussen een begrip geworden dat overal opduikt en inmiddels deel uitmaakt van ons alledaagse leven. Veel mensen houden er op persoonlijk niveau rekening mee en uit onderzoek blijkt dat steeds meer beleggers hun investeringen willen afstemmen met hun persoonlijke waarden. Vermogensbeheerders spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de economie. Schroders ziet een taak weggelegd voor zichzelf, om bedrijven aan te moedigen duurzamer te opereren.

Duurzaam is beter

Ten onrechte denken beleggers dat zij dan een afweging moeten maken tussen duurzaam beleggen en het genereren van marktconforme rendementen. Davidson is het daar niet mee eens. Alleen door te beleggen in echt duurzame bedrijven kan men op de lange termijn een consistent beleggingsrendement behalen.

De sleutel tot duurzaam beleggen is volgens haar om te analyseren hoe een bedrijf omgaat met zijn stakeholders. Bedrijven die rekening houden met alle stakeholders kunnen op de lange termijn betere rendementen behalen en zijn minder kwetsbaar voor – dure – controverses.

Aandeelhoudersprimaat is achterhaald

Stakeholders zijn alle partijen die betrokken zijn bij een onderneming. De aandeelhouders zijn slechts één van de betrokken partijen. In de zeventiger jaren is het principe opgekomen van het aandeelhoudersprimaat. Daarmee werd winstmaximalisatie de topprioriteit van een onderneming ongeacht de verdere impact.

Die manier van denken is ondertussen achterhaald. Het maximaliseren van de winst ten koste van het milieu bijvoorbeeld is in toenemende mate onacceptabel geworden voor werknemers, klanten en de publieke opinie. Het leidt tot grote reputatieschade en verlies van marktaandeel. Het kan verder leiden tot regulering of boetes. De lijst van negatieve consequenties kan nog langer zijn, in elk geval heeft het impact op de winstgevendheid van een bedrijf en dus op de aandeelhouders.

Er zijn talloze voorbeelden van bedrijven die zich misdragen hebben ten opzichte van hun stakeholders met alle gevolgen van dien. Sports Direct in het Verenigd Koninkrijk kwam in opspraak wegens ‘inhumane’ arbeidsomstandigheden in hun magazijnen. De consumenten boycotten de winkels, wat resulteerde in een sterke daling van de verkopen en de winst. De koers van het aandeel kelderde.

Malversaties bij Wells Fargo in de VS leidden tot een schandaal, waarbij cliënten werden benadeeld door rekeningen te laten openen zonder hun toestemming, waardoor zij kosten moesten betalen en hun creditratings werden beïnvloed. Het schandaal was het gevolg van de onder druk staande werkomgeving en de extreem agressieve verkoopdoelstellingen voor de werknemers, waardoor zij wanhopige maatregelen moesten nemen om aan de quota’s te voldoen. De bedrijfscultuur en de reactie van de bank op de eerste beschuldigingen toonden ondertussen een flagrante veronachtzaming van de toezichthouders.

De impact op de aandeelhouders was pijnlijk: miljarden dollars aan boetes en rechtszaken, wijdverbreide sluitingen van filialen en een aanzienlijk verlies aan activiteiten. De aandelenkoers van Wells Fargo is sinds de uitbraak van het schandaal vlak en blijft ten opzichte van andere banken in de VS met meer dan 60% achter.

Of denk aan bedrijven die de kosten van milieurampen voor hun kiezen kregen – denk aan Deepwater Horizon van BP bijvoorbeeld, of de rampzalige doorbraak van de dam van het mijnbouwbedrijf Vale in Brazilië vorig jaar, waarbij 270 mensen omkwamen in de modder- en afvalstroom.

‘Corporate karma’ heeft positief effect

Positieve voorbeelden komen zelden in het nieuws. Maar er zijn bedrijven die bijvoorbeeld investeren in hun werknemers, waardoor zij deze langer aan zich binden, de productiviteit verhogen en de kosten verlagen die gepaard gaan met wisselingen in de staf. Texas Instruments bijvoorbeeld laat personeel jaarlijks delen in de winst, heeft daardoor een gemiddeld arbeidsverband van 12 jaar, en creëert een omgeving waarin samenwerking en innovatie aangemoedigd worden.