29 October, 2022 08:04

De recent gepubliceerde cijfers geven geen eenduidig beeld waar de conjunctuur zich momenteel bevindt of heengaat. Volle pakhuizen, dalend ondernemersvertrouwen, zeer laag consumentenvertrouwen en de voortgaande uitholling van de koopkracht suggereren dat veel economieën in een recessie terechtkomen. Daar staat tegenover dat diverse recente macro-cijfers positief hebben verrast. Zo is de Duitse economie in het derde kwartaal gegroeid en blijft het Nederlandse ondernemersvertrouwen in de industrie boven het langjarige gemiddelde. Toch denk ik dat de zwaartekracht van het koopkrachtverlies, de gestegen bedrijfskosten en de fors hogere financieringskosten uiteindelijk hun tol eisen en de economie in een recessie zullen trekken.

Het wil nog niet erg vlotten met die recessie – Crystal Clear Economics : https://crystalcleareconomics.nl/index.php/2022/10/28/het-wil-nog-niet-erg-vlotten-met-die-recessie/

Categorised in: Economie, Inflatie