2022: regionale kansen met ETF’s

De AEX heeft als beurs geen slecht figuur geslagen het afgelopen jaar. Het sentiment wordt door iedereen bejubeld, maar wat zij de kansen voor de diverse markten met ETF’s.

Techniek en de VS voeren qua rendement de lijst van winnaars aan. De Nasdaq ETF steeg met 39,6% en de USA MSCI met 38,5%. De AEX ETF steeg met 28,2%.

De beurskracht van 2021 komt vooral te uitdrukking als de winst over de afgelopen 12 maanden wordt vergeleken met die over de afgelopen 24 maanden, waarbij we (niet zichtbaar in de chart) de winst voor vergelijksdoeleinden door 2 hebben gedeeld om het vergelijkbaar te maken.

Beter

In vrijwel alle gevallen c.q. regio’s was het resultaat over de afgelopen 12 maanden beter dan het aangepaste over de afgelopen 24 maanden. De China Offshore 50 ETF en BRIC vormen echter een uitzondering. In 2021 was sprake van een relatieve verslechtering over de afgelopen 2 jaar.

Meer dan 10% potentie bieden India, Hong Kong, Zuid-Korea, Turkije, Brazilië, BRIC en China. De laatste 4 zijn herstelkandidaten, zij het dat China ver op de ontwikkeling achterloopt en de BRIC daarin meesleept.

2022

Waarin beleggen in 2022? De Westerse markten blijven hoog scoren hoewel het relatieve risico (afstand naar de ondergrens van de bandbreedte) veel groter is dan de relatieve potentie. Geen weldenkende belegger zal niets willen doen in de Nasdaq en VS (MSCI, Dow Jones, S&P), omdat dit de leidende markten zijn. De AEX blijft eveneens kansrijk, waarschijnlijk doordat de financials nog niet boven de boekwaarde staan. Andere kanshebbers zijn MSCI Europa of Stoxx 50/600, India en China.Categories: ETF's